Cuti Bersalin

Form Cuti Bersalin

Yang Dikeluarkan Oleh Sub Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Banyuwangi


Form Cuti Bersalin

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Bersalin :

 1. Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin
 2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
 3. Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan
 4. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 6. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

 

Kelengkapan berkas mengajukan Cuti Bersalin masing-masing rangkap 2 (dua), yaitu :

 1. Surat Permohonan Cuti yang bersangkutan
 2. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja
 3. Surat Keterangan Dokter
 4. Foto copy SK pertama (CPNS)
 5. Foto copy SK terakhir
 6. Foto copy Kartu Keluarga
 7. Foto copy SKP terakhir

Catatan :

Form Cuti Bersalin dapat di ambil di bagian kepegawaian, Tidak Diperkenankan untuk memperbanyak/meng-copy form cuti bersalin.